Siebengewalds Archief

Siebengewald is een dorp in Noord-Limburg, onderdeel van de gemeente Bergen, halverwege Nijmegen en Venlo aan de Duitse grens gelegen. De grens loopt ruwweg evenwijdig aan de Maas, maar vertoont een paar uitstulpingen. In het uiterste puntje van één zo'n uitstulping ligt Siebengewald.
Sinds begin 2014 is de Werkgroep Siebengewalds Archief in het dorp actief. Vanaf 2019 bestaat de groep uit v.l.n.r.: Gerrit Janssen, William Aengenend, Theo Gramser, Hens Borkent, Joke Hekerman(†), Wil Elbers, Jan Stammen, Piet Koenen, Theo Hekerman. Piet Roelofs ontbreekt op deze foto.
Ons mailadres is info at siebengewaldsarchief.nl.

groepsfoto Dit is een nieuwe site, naast sevengewalt.nl. Die website zal voorlopig blijven bestaan, met achtergrondinformatie over de Siebengewaldse geschiedenis.

ligging

Brochure

In 2017 was het 200 jaar geleden dat (het toenmalige) Siebengewald toegevoegd werd aan de gemeente Bergen en dus ook aan Nederland. We hebben toen een brochure gemaakt waarin het lot van Siebengewald voor, tijdens en na de Franse tijd beschreven is. Hoe Siebengewald in 1817 bij Nederland kwam. Hierin wordt uitgezocht wat er klopt van de verhalen die een verklaring proberen te geven van de uitstulping in de grens, de rol van grondruil en kanonschoten bij het vaststellen van de Pruisisch-Nederlandse grens in 1817. De brochure is nog te koop voor €5,-.
Meer over 1817.....

Boeken

In de periode 2018-2020 heeft het Siebengewalds Archief drie boeken gepubliceerd met een beschrijving van alle oudere (van voor 1950) huizen in het dorp en de bewoners ervan. Het eerste deel, 400 pag., behandelt het centrum van het dorp, binnen de Flierayseweg en de Pannenweg.
Deel 2 bestrijkt het noordwestelijk buitengebied, van Pannenweg en Ottenskamp tot aan de grens met Heijen. Ook dit deel is 400 pag. dik geworden.
Het derde deel (350 pag.) is gewijd aan buurtschap de Groote Horst, in Siebengewald meestal de Hei genoemd.
De boeken kosten €20,- per stuk.
Meer over de boeken.....

Historische Cafés

Het Siebengewalds Archief heeft van 2015 tot coronajaar 2020 gemiddeld twee maal per jaar een zogenoemd Historisch Café georganiseerd. Deze bestonden uit een powerpoint-lezing, gevolgd door vragen en discussie, en een afsluitende foto-tentoonstelling.
Er zijn er tien geweest. Een elfde was in voorbereiding: "Siebengewald en de kerk". Deze is in januari 2022 omgewerkt tot een vervolgverhaal in het dorpsblad de Grenskoerier.
Meer lezen.....

Mail: info at siebengewaldsarchief.nl. Zie ook onze facebook pagina